Gas meten voor BHV First responder

Gasmetingen worden uitgevoerd om bij een incident te bepalen of schadelijke gassen of dampen in het bedrijf aanwezig zijn.
Deze certificatieregeling past uitstekend bij First Responder- en BHV-organisaties.

 Cursusinhoud: 

Meetstrategieën bepalen:

  • de geldende voorschriften voor (concentratie)metingen in de lucht en de meetstrategie

  benoemen en toelichten;

  • afhankelijk van de situatie en de meetstrategie het juiste meetmiddel kiezen en inzetten.

Metingen:

  • EX-OX-meter hanteren en uitlezen;
  • TOX-metingen uitvoeren;
  • gasmeetbuisjes kiezen.              

Meetresultaten beoordelen:

  • meetresultaten beoordelen en op basis hiervan de juiste maatregelen/vervolgacties toepassen.

Om te beoordelen of een cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Gasmeten voor BHV / First Responder’.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.