Module Brandbestrijding en Ontruiming (Basisopleiding BHV module BO)

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 190,- Excl. BTW

OPLEIDING MODULE BRANDBESTRIJDING EN ONTRUIMING (BASISOPLEIDING BHV MODULE BO)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding Brandbestrijding en Ontruiming BHV is men in staat om:

  • De algemene hulpverleningsregels toe te passen;
  • Te alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
  • Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
  • Te ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
– Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels;
– Brand en de gevaren bij brand;
– De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
– Gebruik van blustoestellen;

  • Brandslanghaspel
  • Blusdekens
  • Draagbare blustoestellen

– Voorbereiding van een ontruiming;
– Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
– Opvang van de externe hulpverleningsdiensten

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet, theorie vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent/instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 Dagdelen. Dit is inclusief examen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma 
De opleiding wordt afgesloten met een examen van het NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer dan het certificaat Brand en Ontruiming van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

Terug naar de BHV basis opleidingen