MODULE BRANDBESTRIJDING EN ONTRUIMING (basis BHV module BO) herhaling

Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van het certificaat basisopleiding brandbestrijding en ontruiming BHV en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden dienen op te frissen.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 145,- Excl. BTW

OPLEIDING HERHALING MODULE BRANDBESTRIJDING & ONTRUIMING (HERHALING BASIS BHV MODULE BO)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van het certificaat basisopleiding brandbestrijding en ontruiming BHV en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden dienen op te frissen.

Doelstelling
Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

  • De algemene hulpverleningsregels;
  • Alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
  • Het beperken van een beginnende brand  en deze te bestrijden;
  • Ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Basisopleiding  brandbestrijdingen en ontruiming BHV. Verder dienen zij een normale fysieke conditie te hebben om aan de praktijktrainingen te kunnen deelnemen.

Inhoud van de herhalingscursus
Tijdens deze dag trainen we de medewerkers vooral praktisch in:
– Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels;
– Brand en de gevaren bij brand;
– De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
– Gebruik van blustoestellen;

  • Brandslanghaspel
  • Blusdekens
  • Draagbare blustoestellen

– Voorbereiding van een ontruiming;
– Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
– Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. (niet in de cursusprijs inbegrepen)

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet, theorie vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent  ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St Florian Groep gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De cursus wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhalingcertificaat van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

Terug naar de BHV basis opleidingen