Module Eerste Hulp (Basisopleiding BHV module EH) herhaling

Met deze opleiding leert uw werknemer handelend op te treden als er sprake is van een eerste hulp situatie.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 145,- Excl. BTW

OPLEIDING (HERHALING BASISOPLEIDING BHV MODULE EH)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van het certificaat basisopleiding eerste hulp BHV en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden dienen op te frissen.

Doelstelling
Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Intern en extern alarmeren;
 • Ongeval plaats beveiligen;
 • Een slachtoffer over een korte afstand te verplaatsen;
 • Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp toe te passen;
 • Slachtoffers kundig over te dragen aan de professionele hulpverlening.

Toelating
De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat basisopleiding eerste hulp BHV. Verder dienen zij een normale fysieke conditie te hebben om aan de praktijktrainingen te kunnen deelnemen.

Inhoud van de herhalingscursus
Tijdens deze dag trainen we de medewerkers vooral praktisch in:
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
– Benaderen van het slachtoffer;
– Niet-spoedeisende eerste hulp;

 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden

– Spoedeisende eerste hulp;

 • Reanimatie + gebruik AED

– Overige spoedeisende eerste hulp.

 • Verslikking
 • Shocko Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Suikerziekte of diabetes
 • Hersenschudding

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. (niet in de cursusprijs inbegrepen)

 

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet, theorie vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent  ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De cursus wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.
Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhalingcertificaat van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Kosten
De kosten van de herhaling zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les- en hulpmiddelen. Exclusief boekwerk en btw.

Terug naar de BHV basis opleidingen