VIL VCU – basiscursus (incl. examen)

De VIL VCU training is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringbureau en personeel leveren aan een VCA gecertificeerd bedrijf. De VIL VCU opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringbureaus die VCU gecertificeerd willen zijn of worden.
Veiligheid en gezondheid checklist uitzendorganisaties

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is ontstaan uit VCA. VCA is gericht op aannemers, bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid voor uitzendorganisaties.
Voor wie?
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.
Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Twee organen binnen de SSVV zorgen voor de juiste procedures en toepassing van het systeem: het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU.

Indien er geen sprake is van een leidinggevende functie op locatie, maar de cursist professionals uitzendt naar de aannemer, of in een andere risicovolle omgeving, dan dient deze in het bezit te zijn van de VIL-VCU. De VIL-VCU is er specifiek voor de intercedent die hiermee aantoont te weten wat er van zijn of haar mensen wordt verwacht op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook een uitzendorganisatie die professionals uitleent aan klanten in de sectoren waar de VCA geldt, dient in het bezit te zijn van de VIL-VCU.