VOL VCA – basiscursus (incl. examen)

Basis VCA of VOL VCA?

Wanneer je leiding geeft aan medewerkers op een locatie waar VCA verplicht is gesteld, dien je in bezit te zijn van het VCA VOL certificaat. Dit geldt ook voor ZZP-ers. Voor alle andere medewerkers is het Basis VCA certificaat voldoende, dit wordt ook wel B VCA genoemd.
Basis VCA of Basisveiligheid VCA

Met het B-VCA diploma laat je zien dat je de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Je geeft daarmee dus aan dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen. Wanneer je aan het werk gaat voor een aannemer is het Basis VCA diploma in veel gevallen verplicht om toegelaten te worden tot het (bouw)terrein.

Basis VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

De cursus richt zich specifiek op de extra uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken krijgen. Het gaat dan niet alleen om de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat van de teamleden waaraan leiding wordt gegeven. De VCA VOL cursus speelt optimaal in op de extra verantwoordelijkheden die operationeel leidinggevende dragen ten opzichte van uitvoerend personeel.

VCA VOL is dus een certificering die zich specifiek richt op veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Met het behalen van een VOL VCA diploma toont de leidinggevende aan niet alleen oog te hebben voor en kennis te hebben van de eigen veiligheid en de invloed op de omgeving, maar ook voor de veiligheid van zijn/haar werknemers of teamleden. De cursus behandelt alle relevante punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De theoretische kennis wordt getest in een examen met een gevarieerde vraagstelling. Wie slaagt voor het examen, heeft officieel aangetoond over de verplichte veiligheidskennis te beschikken.