Examen VOL VCA

Voor wie is het VOL-VCA diploma bedoeld?

De afkorting VOL-VCA staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het diploma is dus specifiek gericht op operationeel leidinggevenden. Ook ZZP-ers die aan de VCA normen willen voldoen, zullen over dit VOL-VCA diploma moeten beschikken. Het VOL-VCA diploma is voor leidinggevende personen die o.a. werkzaam zijn in één van de volgende werkvelden:

 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Civiele techniek
 • Technische diensten
 • Elektrotechniek
 • Procesbesturing

Wat is de meerwaarde van een VOL-VCA diploma?

De VOL-VCA cursus leert je hoe medewerkers gemotiveerd kunnen worden om zo veilig en verantwoord mogelijk te werken. Hierbij wordt ook veel aandacht besteed aan het milieu en gezondheidsaspecten. Zo krijg je een uitgebreide kennis over de regelgeving en eisen waar je zelf en je medewerkers aan moeten voldoen.

Door het volgen van een VOL-VCA cursus krijg je meer kennis op het gebied van veiligheid waardoor er een minder grote kans is op ongevallen. Daarnaast kun je met het VOL-VCA diploma bij opdrachtgevers aantonen dat je op de hoogte bent van de veiligheidsregels op de werkvloer en hieraan weet te voldoen.
Welke onderwerpen maken deel uit van het VOL-VCA diploma?

De Europese wet en regelgeving op het gebied van veiligheid wordt uitvoerig behandeld tijdens een VOL-VCA cursus. Verder krijg je kennis van het bedrijfsnoodplan, het VCA bedrijfscertificaat en over de organisatie van toolbox vergaderingen. Hiernaast komen ook de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De verschillende wetten op het gebied van veiligheid
 • De verschillende wetten op het gebied van milieu
 • Stimuleren van veilig werken
 • Arbeidsomstandigheden,
 • Ergonomie
 • Procedures en werkvergunningen
 • Taak– en risicoanalyse.
 • Persoonlijke bescherming,
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen