Bedrijfshulpverlening (BHV) Ploegleider/inzetleider herhaling

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten. Ze zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 230,- Excl. BTW

HERHALING PLOEGLEIDER BHV (HERHALING PLOEGLEIDER)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van het diploma opleiding ploegleider BHV en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden dienen op te frissen.

Doelstelling
Het onderhouden van vaardigheden, aanleren van nieuwe technieken, overdracht van actuele informatie op gebied van BHV en veiligheid.

Toelating
Voor het volgen van de herhaling dient men de opleiding ploegleider BHV te hebben gevolgd. Verder dient men een normale fysieke conditie te hebben om aan de praktijktrainingen te kunnen deelnemen.

Inhoud van de opleiding
Kort opfrissen van theoretische kennis en het houden van inzetoefeningen. Doel van de inzetoefeningen: Toetsen en bijstellen van de vaardigheden tijdens oefeningen en calamiteiten

Documentatie
Cursusboek Ploegleider Bedrijfshulpverlening + ontruimingsplannen en –oefeningen van het NIBHV (niet bij de cursusprijs inbegrepen)

Werkwijze
Met actieve en coöperatieve inzet van de deelnemer worden oefeningen voorbereid en met inzet van de medecursisten uitgevoerd. Er wordt via diverse methodieken getraind.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 8 personen.

Opleidingsduur
2 dagdelen.

Docenten
De cursus wordt gegeven door gecertificeerde en  zeer ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhaling certificaat van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Extra info
Het is uiteraard onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s van bepaalde bedrijven. Ook training van het “eigen” ontruimingsplan zijn zaken die wij graag bij u op locatie aanvullen.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

 

Terug naar de BHV basis opleidingen