BEDRIJFSVEILIGHEID

BBMI
Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn verplicht om te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI). Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2).
De cursus BBMI (Beheerder brandmeldinstallatie) is geschikt voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Voor deze cursus is een BHV achtergrond niet noodzakelijk maar affiniteit met BHV is wel wenselijk.

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE
De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.
Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbobeleid.

PREVENTIEMEDEWERKER
Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven verplicht ten minste één van hun werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze medewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. In de wet staat dat het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten op de risico’s in het bedrijf. Dat betekent dus dat de preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van Arbo risico’s die voor het betreffende bedrijf relevant is. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten.

Beheerder brandmeld en ontruimingsinstallatie 

  • In deze cursus leer je alles over brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
  • NIBHV gecertificeerd
  • 1,5 daagse opleiding.

Inzicht in RI&E

  • In deze cursus leer je alles over Het interpreteren van een RI&E. Ook het inschatten en maatregelen nemen over de gesignaleerde risico´s.
  • NIBHV gecertificeerd
  • 1,5 daagse opleiding.

Preventiemedewerker

  • In deze cursus leer je alles over de functie van preventiemedewerker
  • NIBHV gecertificeerd
  • 1 daagse opleiding

Omgaan met een alarmmelding (Incl. bommelding)

  • Receptiemedewerkers / telefonisten en locatieverantwoordelijken, waarvan deskundig reageren wordt verwacht bij alarmmeldingen van ongevallen, brand of ander onheil.