BHV BASISOPLEIDINGEN

Ieder bedrijf is op basis van de Arbowet verplicht een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) te hebben. Hoeveel mensen daar deel vanuit maken is geheel afhankelijk van de aard van de organisatie, de hoeveelheid personeel, bezoekers en de risico’s waar het bedrijf mee te maken heeft. Uitzendkrachten tellen ook mee in deze verplichting.
Als zzp’er ben je niet verplicht om BHV te hebben, mits je echt helemaal alleen werkt. Toch af en toe klanten, bezoekers of vakantiekrachten over de vloer, dan geldt de BHV-verplichting wel!

BHV basis

 • Leer alles over de basis BHV opleiding
 • Deze opleiding is bestemd voor degene die belast zijn met de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening.
 • NIBHV Gecertificeerd

BHV basis herhaling

 • In de herhalingscursus BHV basis worden dezelfde competenties getoetst als in de basis cursus
 • De inhoud van de cursus wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit
 • NIBHV Gecertificeerd

BHV ploegleider/ inzetleider

 • Leer alles over de opleiding BHV ploegleider/inzetleider
 • Deze opleiding is bestemd voor degene die belast zijn met de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening.
 • NIBHV Gecertificeerd

BHV ploegleider/inzetleider herhaling

 • In de herhalingscursus BHV ploegleider/Inzetleider worden dezelfde competenties getoetst als in de gewone cursus
 • De inhoud van de cursus wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit.
 • NIBHV Gecertificeerd

Hoofd BHV/Coördinator

 • In deze opleiding leert u alles op welke wijze de BHV georganiseerd en onderhouden dient te worden.
 • De opleiding is bestemd voor degene die belast zijn met leidinggeven en de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening.
 • NIBHV Gecertificeerd
 • Twee daagse opleiding en
 • Een terugkomdag.

Hoofd BHV/Coördinator herhaling

 • In de herhalingscursus BHV Coördinatorploegleider/Hoofd BHV worden dezelfde competenties getoetst als in de gewone cursus
 • De inhoud van de cursus wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit.
 • NIBHV Gecertificeerd

Module eerste hulp (Basisopleiding BHV module EH)

 Deze opleiding is bestemd voor iedereen die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor de Eerste Hulp. 

Module eerste hulp (Basisopleiding BHV module EH) herhaling

Deze opleiding is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van het certificaat basisopleiding Eerste Hulp BHV. en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden op peil dien te houden.

FIRST RESPONDER

Vanuit de Wet op de Veiligheidsregio zijn sommige bedrijven en organisaties verplicht tot het aanstellen van een bedrijfsbrandweer. Dit geldt onder andere  voor bedrijven in de (chemische) industrie die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO).  Het bestuur van de veiligheidsregio bepaalt op basis van artikel 31 of een bedrijf moet beschikken over een bedrijfsbrandweer.

Module Brandbestrijding en Ontruiming (basisopleiding BHV module BO)

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand. 

 

 

Module Brandbestrijding en Ontruiming (Basisopleiding BHV module BO) herhaling

Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers in uw bedrijf die in het bezit zijn van het certificaat basisopleiding brandbestrijding en ontruiming BHV en in het kader van de wettelijke verplichting hun kennis en vaardigheden dienen op te frissen.