Coördinator/Hoofd BHV herhaling

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten. Ze zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon Op aanvraag

(HERHALING COÖRDINATOR/HOOFD BHV)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
De herhalingscursus is bestemd voor personen die binnen een bedrijf of instelling functioneren als Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener.

Doelstelling
Na de herhalingscursus zijn de deelnemers op de hoogte van de actuele stand van zaken betreffende BHV en kunnen dit vertalen naar de eigen BHV-organisatie.

Toelating
Om aan de herhalingscursus te kunnen deelnemen dient men in het bezit te zijn van een geldig diploma Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener.

Inhoud van de opleiding
– Algemeen;

  • Ontwikkelingen in de BHV
  • Uitwisselen van ervaringen

– Wettelijk kader;

  • Eventuele nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving

– Interne uitvoering BHV.

  • Het aanreiken van nieuwe trainingstechnieken
  • Het houden van een praktijkoefening

Werkwijze
De herhalingscursus wordt afwisselend gegeven. Het accent van de herhalingscursus ligt op de toepassingen in de praktijk.

Locatie(s)
De herhalingscursus wordt gegeven op één van de locaties van St. Florian Groep
Aantal deelnemers per groep
Maximaal 12 personen.

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen

Docenten
De herhalingscursus wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Aan deze herhalingscursus zit geen examen verbonden. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Geldigheid van diploma
Omdat de taken van een hoofd BHV doorgaans niet tot diens dagelijkse bezigheden behoren adviseren wij jaarlijkse herhalingsdagen.

Kosten
De kosten van de herhalingscursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

 

Terug naar de BHV basis opleidingen