Bedrijfshulpverlening (BHV) Basiscursus

Doelgroep
Personen die taken hebben op het gebied van de bedrijfshulpverlening. De cursus wordt gegeven conform het opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener, zoals vermeld in de ARBO-Wet

 Vooropleiding

Geen speciale vooropleiding vereist.

Inhoud

De cursus bestaat uit de navolgende onderwerpen:

Eerste hulp (levensreddend handelen);
Beperking en bestrijding van een beginnende brand (theorie en praktijk);
Ontruiming;
Communicatie.

Duur

2 dagen van 08.30 – 16.30 uur.

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het diploma basisopleiding bedrijfshulpverlening.

Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald, anders moet opnieuw het diploma Basisopleiding BHV worden behaald.

Bijzonderheden

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

Voor vragen en/of inschrijven kunt u contact opnemen via ons contactformulier, ons
telefoonnummer +31(0)614 857 622 of via info@floriangroep.com