(BHV herhaling)

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten. Ze zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Raadpleeg onze prijslijst

(BHV herhaling)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor BHV’ers die reeds is het bezit zijn van het certificaat BHV basis. Zij zijn verantwoordelijk voor de Eerste Hulp, voorkomen dat de toestand van een slachtoffer achteruit gaat, een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na de opleiding kennen de deelnemers de afgebakende rol binnen de taakgebieden:

 • Eerste Hulp
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand
 • Ontruiming
 • Communicatie

Toelating
Voor deze herhalingscursus zijn er geen toelatingeisen van toepassing.

Inhoud van de opleiding

 • Herhalen van algemene kennis van brand en de gevaren daarvan
 • preventieve en communicatie middelen in theorie en praktijk
 • gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand
 • hoe en wanneer  ruimten openen en of branden blussen
 • diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen
 • de methodiek van ontruimen.

   

 • Herhalen van algemene regels voor eerste hulp
 • benaderen van een slachtoffer
 • uitwendige wonden en brandwonden
 • (ernstig) uitwendig bloedverlies & shock
 • botbreuken en oogletsels
 • stoornissen in ademhaling, bewustzijn en circulaties (incl. reanimatie en AED)
 • aanbrengen van wonddrukverband en wondsnelverbanden.

Documentatie
Voor deze herhalingscursus is geen lesboek noodzakelijk.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt deels ook plaats tijdens de praktijk. Het accent van de herhaling ligt op de praktijk. Jaarlijks is er een actueel thema.

Locatie(s): de cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 6 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dag of in overleg kan dit worden aangepast.

Docenten: 
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhalingcertificaat van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

Terug naar de BHV basis opleidingen