Bedrijfshulpverlening (BHV) Hoofd

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten. Ze zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 1095,- Excl. BTW

OPLEIDING COORDINATOR/HOOFD BHV (C/H BHV)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Hoofden BHV en hun plaatsvervangers welke organiek de zorg hebben voor de oprichting  en instandhouding van de bedrijfshulpverlening in hun bedrijf of organisatie.

Doelstelling

  • De eigen organisatie kunnen adviseren inzake wettelijk, organiek en financieel BHV beleid;
  • Plannen aangaande bedrijfshulpverlening : opstellen, onderhouden, effectief beoordelen en zaken vanuit de actuele RI&E hierin verwerken;
  • Adequaat rapporteren over de actuele situatie, in organieke zin , zowel in de lijnverantwoordelijkheid als naar externe hulpverlening.

Toelating
MBO/HBO kennisniveau , leidinggevende, communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. Management verantwoordelijkheid voor  beleid, organisatie, beheer, opleiding, oefening, repressief optreden en nazorg met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Deelnemer in het crisisteam.

Inhoud van de opleiding
In het theoretische deel van de  cursus worden behandeld wettelijke, organieke en financiële zaken aangaande bedrijfshulpverlening.  Vertalen van de restrisico’s in organisatorische en fysieke maatregelen en de mate en omvang van opleiding en training. Maken van beleid op gebied van voorlichting, opleiding, training, en overige  procedures aangaande de BHV. Het opzetten van een compleet BHV-Plan of herschrijven van een bestaand plan. Maatwerk op gebied van oefenen / opleiden ook met inzet van e-training. Realistische incident scenario’s beschrijven met mogelijke aanpak. Een nazorgplan.

Documentatie
Leerstof Hoofd BHV en ondersteunende actuele documentatie.

Werkwijze
De gebruikte opleidingsvormen bestaan uit klassikaal doceren, interactief werken, uitwerken van casussen en  praktijkopdrachten. Middels een voorbeeld BHV plan moet aan einde dag 2 voldoende kennis zijn opgedaan om tussen dag 2 en (indien gewenst) een examen dag na 3 maanden een compleet BHV plan ter beoordeling in te zenden. Dit BHV plan moet op de examen dag worden verdedigd  voor een 2 koppige commissie.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 personen.

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagen van 2 dagdelen plus eventueel 1 examendag.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het examen 1 dagdeel of de gehele dag zijn.
Bij voldoende score wordt door het NIBHV een diploma verstrekt.

Geldigheid van diploma
Omdat de taken van een hoofd BHV niet altijd tot diens dagelijkse bezigheden behoren adviseren wij jaarlijkse herhalingsdagen.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

 

Terug naar de BHV basis opleidingen