Coördinator/hoofd BHV (NIBHV erkend)

Doelgroep

Personen die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie en/of verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbobeleid m.b.t. de veiligheid in een organisatie of coördinator/hoofd BHV zijn. (of worden)

Vooropleiding
 MBO/HBO niveau.

Inhoud

  • Opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
  • Opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
  • Communiceren met werkgever, medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten;
  • Opstellen stappenplan BHV organisatie;
  • Uitwerken en presenteren bedrijfshulpverleningsplan van de eigen organisatie.

Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van 60 tot 80 uur.

Duur
 3 dagen van 09.00 uur – 16.00 uur, verdeeld over 2 aaneengesloten dagen en een dag na ongeveer 10 tot 16 weken.

Afsluiting
 De cursus wordt afgesloten met een NIBHV-examen dat bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling verdedigen van een, van te voren uitgewerkt, bedrijfshulpverleningsplan van de eigen organisatie voor de examencommissie. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de kandidaat het NIBHV-diploma Coördinator / Hoofd BHV.

Bijzonderheden
 
St. Florian Groep is  erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening. (NIBHV)

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.