Ploegleider/Inzetleider BHV 

Doelgroep

Als er meerdere hulpverleners in een bedrijf zijn, zal de behoefte ontstaan om leiding te geven aan de individuele bedrijfshulpverleners tijdens een inzet. Hiertoe kunnen vanuit de ploeg BHV één of meerdere ploegleiders worden aangewezen. Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg te leiden en daarop controle uit te oefenen.

Hoofdtaken

De hoofdtaak van de Ploegleider Bedrijfshulpverlening is sturing te geven aan de repressieve inzet van het bedrijfshulpverleningsteam. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het BHV-team ingezet wordt en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.

Een ploegleider Bedrijfshulpverlening heeft de volgende neventaken:

  • voorbereiding op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen;
  • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.

Deze neventaken komen uitgebreid aan bod in de opleiding voor Ploegleider BHV.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Ploegleider Bedrijfshulpverlening’.

 

Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.