Beheerder brandmeld- en ontruimingscentrale

Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn verplicht om te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI). Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1). Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. In deze cursus leer je alles over brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Na afronding ontvang je een geldig NIBHV-certificaat. Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) is verantwoordelijk voor de bediening, controle en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De beheerder is ook het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Dit is belangrijk als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding. In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden. Toelatingseisen Er zijn geen toelatingseisen. Het is wel wenselijk dat de cursist vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is het belangrijk dat de beheerder affiniteit heeft met de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Duur opleiding NIBHV adviseert een duur van drie dagdelen. In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken. Eindtermen De cursist: kan omschrijven wat het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) is weet wanneer een BMI of een OAI vereist is kent de eisen waaraan een installaties aan moeten voldoen kent de hoofdlijnen van de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installaties kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 375,- Excl. BTW

BRANDMELDINSTALLATIE (OPLEIDING BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Personen die binnen de organisatie zijn aangewezen om het beheer en bediening uit te voeren van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1

Doelstelling
Vermindering van  ongewenste en onechte meldingen. Het beheer kunnen voeren over een brandmeldinstallatie,  de rol en verantwoordelijkheden kennen in de veiligheidsorganisatie van het bedrijf.

Toelating
Er zijn geen toelatingseisen. Affiniteit met de eigen BHV-organisatie en vertrouwd zijn met techniek en technische problemen van installaties  is wenselijk, maar uitdrukkelijk  niet verplicht .

Inhoud van de opleiding

  • Waarom een verplichte cursus voor gebruikers van brandmeldinstallatie (BMI);
  • Het doel van de BMI, belang van behoud van kwaliteit:
  • Programma van eisen (PVE), certificering, inspectie en regelingen aangaande een BMI;
  • Bespreken van eerder gemaakte huiswerk;
  • Zaken die behoren tot en gekoppeld kunnen zijn aan een BMI;
  • Documenten van de BMI;
  • Organisatorische en technische voorzieningen (de “alarmorganisatie”);
  • Onderhoud, beheer en hulpmiddelen;
  • Praktijk (kleine reparaties en testen);
  •  

Documentatie
Cursusboek Beheerder Brandmeld en ontruimingsinstallatie NIBHV.

Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt de kennis van de lesstof getoetst. Samen met de beoordeling van de praktijkonderdelen en het theorie-examen vormen ze het examenresultaat.

Locatie(s)
De opleiding wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen inclusief examen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen van het NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer dan het diploma beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Er is geen verloopdatum vastgesteld aan het behaalde certificaat. St. Florian Groep adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Extra info
Het is onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s of installaties van bepaalde bedrijven. Het is dus geen “bedieningsinstructie”, die geeft de installateur. Het gaat bij deze cursus om het in goede staat houden  bedienen en periodiek testen van de doormelding.

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKT en NIBHV.

Terug naar Bedrijfsveiligheid