Installatie/noodscenario´s

De noodzaak van Installatie/noodscenario´s

Voordat er sprake is van het opzetten van een bedrijfsnoodplan, dienen op de eerste plaats de noodscenario´s in kaart te worden gebracht. Noodzakelijk hierbij is het maken van een risico-analyse. Wat zijn de omvang van het risico’s en wat zijn de effecten als het misgaat. Vervolgens, wat kan het bedrijf of organisatie doen om afdoende maatregelen te treffen. Denk hierbij aan het nemen van organisatorische – en technische beschermingsmaatregelen. Met andere woorden, wat is er allemaal nodig om zo´n afdoende mogelijke maatregelen te nemen.

Hierbij wordt gekeken naar bedrijfseigen situaties. Aandachtspunten zijn:

    • Zijn de vluchtwegen duidelijk aangegeven en misschien nog belangrijker, goed zichtbaar vanuit verschillende zichthoeken.
    • Zijn er overzichtelijke ontruimingstekening aanwezig.
    • Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels, geen voorwerpen op de vloer.
    • Zijn de nooduitgangen goed bereikbaar.
    • Zijn er voldoende blusmiddelen voorhanden etc.

Kortom een aantal vragen die eerst beantwoord dienen te worden alvorens er een bedrijfsnoodplan kan worden opgesteld.

Binnen het noodplan worden verschillende scenario´s opgenomen wat er allemaal mis kan gaan. Afhankelijk van het type calamiteit, zal een andere inzet noodzakelijk zijn. Een bedrijfsongeval, lekkage van gevaarlijke stoffen of een brand vragen allemaal om een specifieke aanpak.

Er bestaat overigens een wettelijke verplichting om medewerkers die werken binnen besloten ruimtes te beschermen. Volgens het (arbobesluit, hoofdstuk 2 afdeling 5 Bouwproces) is een V&G plan verplicht.

De St. Florian Groep is de ideale partner waar het gaat om het geven van advies en ondersteuning, van belang voor een goed functionerende Bedrijfs-Nood-Organisatie (BNO). 

Wilt u informatie – of een offerte opvragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch +31(0)657 72 3105 

Florian is vernoemd naar Florius van Lorch