Acute-hulp-bij-alcohol-en-drugsincidenten

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn in de sector waar drugs- en of alcoholproblemen zich voor kunnen doen. In toenemende mate krijgt de eerste hulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving. Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. Ze zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon €190,-

Acute hulp bij alcohol/drugsincidenten

In toenemende mate krijgt de eerste hulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving. Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer.

In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Vooral op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Acute Zorgverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook evenementenhulpverleners zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

De cursus ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp.

Om aan de cursus te mogen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat (bijv. Acute Zorg).

Onderwerpen in de cursus:

 • Algemene regels voor hulpverlening;
 • Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (zgn. ABCDE-methodiek) bij het alcohol- en   drugsslachtoffer;

Veel voorkomende drugs:

 • Speed of amfetamine
 • XTC/MDMA;
 • Cocaïne;
 • paddo’s; GHB;
 • Crystal meth
 • 2 cb;
 • 4fmp;
 • Crack
 • Lachgas
 • de effecten van het drugsgebruik;
 • de wijze van drugsgebruik;
 • combinatiegebruik;
 • alcoholvergiftiging.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’.  De geldigheidsduur van dit certificaat is 1 jaar.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.

 

Terug naar de BHV branche opleidingen