Acute hulp voor aan boord

Acute Zorg aan boord is vaak iets waar te licht over wordt gedacht in de watersport. Natuurlijk gaat men er vanuit dat er niets gebeurt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Met name op grotere wateren zoals IJsselmeer, Markermeer, Zeeuwse Wateren en de kustwateren legt een schipper niet zomaar even aan om hulp van een arts of EHBO-post in te roepen. De schipper is verantwoordelijk voor schip en bemanning.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon €290,-

Acute hulp voor aan boord

Met de toename van de populariteit van de watersport, neemt ook de behoefte toe aan een maatwerk eerste hulp opleiding. De certificatieregeling ‘Acute Zorg aan Boord’ voorziet in deze behoefte. Het maatwerk wordt gevormd doordat nader ingezoomd wordt op de omstandigheden (plaats van het incident en de bijzonderheden bij het alarmeren) en de specifieke ‘maritieme’ letsels (waaronder (bijna-)verdrinking, secondary drowning en onderkoeling).

Afwijkend c.q. aanvullend op de gewone Acute Zorg-cursus wordt dus ingegaan op de specifieke situaties die zich aan boord van een boot of schip kunnen voordoen. Uiteraard is Acute Zorg aan Boord ook geschikt voor personen die zich beroepsmatig begeven op de vaarwegen van Rijn-, binnen- en kustvaart.

In het kader van dit certificatieschema wordt gesproken over Acute Zorgverlening in plaats van EHBO, om daarmee een duidelijk onderscheid in de markt te maken tussen EHBO- opleidingen in het algemeen aangeboden door diverse partijen en de EHBO-opleidingen behorende bij de certificatieroutes Acute Zorg van NIKTA.

Daarnaast wordt met de term Acute Zorg benadrukt waar het om gaat: het opvullen van het gat dat ontstaat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners (arts, ambulancepersoneel, e.d.). Dat gat moet je zien op te vullen en dat doe je door middel van het verlenen van Acute Zorg.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de cursist een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg aan Boord’).

Het certificaat kent een geldigheidsduur van 1 jaar. Aan het einde van deze geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

Per 1 juni 2014 accepteert de British Royal Yacht Association (RYA) het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat First Aid ten behoeve van de volgende Yachtmaster certificeringen:

  • RYA Yachtmaster ™ Ocean;
  • RYA Yachtmaster™  Offshore;
  • RYA Yachtmaster™ Coastal;
  • RYA Dayskipper;
  • RYA/MCA Advanced Powerboat .

Een geldig First Aid certificaat is een voorwaarde om aan één van de bovengenoemde opleidingen/examens te mogen deelnemen. De NIKTA persoonscertificaten ‘Acute Zorg aan Boord’ kunnen hiertoe in de Engelse taal worden uitgegeven.

RYA is dé internationale vereniging en certificatieinstelling voor yachting (zowel  recreatief, sportief als professioneel) en is MCA (Britse overheidsinstelling Maritime and Coastguard Agency) erkend. Het Royal Yachting Association opleidingssysteem wordt internationaal beschouwd als het beste trainingsprogramma van Competent Crew tot Yacht Master Ocean met commerciële bekwaamheid. 2.500 RYA erkende trainingscentra wereldwijd leiden jaarlijks zo’n 165.000 cursisten op van het omgaan met een surfplank tot 500 GT yachts (tot ongeveer 50 meter lengte).

Sinds 15 februari 2016 heeft NIKTA voor ‘Acute Zorg aan Boord’ (en ‘Adembescherming voor BHV/FR’) een erkenning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT), voor bemanningsleden van passagiersschepen voor de Rijnvaart (RSP art. 5.05).

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.
Terug naar de BHV branche opleidingen