ACUTE HULP IN DE KRAAMZORG

Op 1 juli 2010 is in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel (Motie Langkamp/Arib, Kamerstuk 29 323, nr. 79) aangenomen dat kraamverzorgenden verplicht zich te scholen op het gebied van levensreddende handelingen. De NBvK heeft de scholing levensreddende handelingen destijds opgenomen in de voorwaarden van het Keurmerk 2009-2011, om daarmee het belang van eerstehulpverlening door kraamverzorgenden te onderschrijven. De richtlijnen en de Branchekwalificatie (van Calibris) spreken (tot nu toe) alleen van een EHBO- casu quo EHBO aan Kinderen-opleiding (inclusief reanimatie). Deze opleidingen zijn redelijk algemeen van aard en daardoor  binnen een kraamgezin mogelijk niet in elke situatie, die vraagt om adequate eerstehulpverlening, toereikend of van toepassing.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon €290,-

Acute hulp voor werkende in de  kraamzorg

 NIKTA heeft in samenwerking met een gespecialiseerde opleider en een grote kraamzorginstelling een certificatieregeling ontwikkeld die specifiek is toegespitst op het verlenen van Acute Zorg binnen een kraamomgeving aan de pasgeborene (niet zijnde de ‘natte baby’, want dat wordt het domein geacht te zijn van de verloskundige), de  kraamvrouw, andere gezinsleden en bezoekers.

Afwijkend c.q. aanvullend op de gewone Acute Zorg (bij Kinderen)-cursus wordt dus ingaan op een aantal specifieke situaties die zich tijdens de kraamperiode kunnen voordoen.

In het kader van dit certificatieschema wordt gesproken over Acute Zorg-verlening in plaats van EHBO, om daarmee een duidelijk onderscheid in de markt te maken tussen EHBO- opleidingen in het algemeen aangeboden door diverse partijen en de EHBO-opleidingen behorende bij de certificatieroutes Acute Zorg van NIKTA.

Daarnaast wordt met de term Acute Zorg benadrukt waar het om gaat: het opvullen van het gat dat ontstaat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners (arts, verpleegkundige, e.d.). Dat gat moet je zien op te vullen en dat doe je door middel van het verlenen van Acute Zorg.

Bij de implementatie van de voornoemde verplichting is gekozen voor het model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO-IEC 17024 (afgekort: ISO 17024).  

Om te beoordelen of de kraamverzorgende beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg voor de Kraamzorg’.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.
Terug naar de BHV branche opleidingen