Acute zorg module sport en beweging

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn in de sector sport en beweging. Bij sport en spel zit een ongeluk in een klein hoekje. Daar waar ‘Acute Zorg’ een breed gebied van eerstehulpverlening bestrijkt, is de hulpvraag in geval van sport, spel en bewegen vooral gericht op blessures aan het bewegingsapparaat en andere specifieke kwetsuren. En reanimatie maakt uiteraard ook deel daarvan uit. NIKTA heeft in samenwerking met gespecialiseerde opleiders een certificatieregeling ontwikkeld die specifiek is toegespitst op het verlenen van Acute Zorg aan deelnemers van een sport-, spel- en beweegactiviteit (bijvoorbeeld gymles). Middels NIKTA-certificering wordt de gewenste kwaliteit van de opleiding geborgd. 

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Raapleeg onze prijslijst

Acute zorg module sport en beweging

In het kader van dit certificatieschema wordt gesproken over Acute Zorg-verlening in plaats van EHBO, om daarmee een duidelijk onderscheid in de markt te maken tussen EHBO- opleidingen in het algemeen aangeboden door diverse partijen en de EHBO-opleidingen behorende bij de certificatieroutes Acute Zorg van NIKTA.

Daarnaast wordt met de term Acute Zorg benadrukt waar het om gaat: het opvullen van het gat dat ontstaat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners (arts, ambulancepersoneel, e.d.). Dat gat moet je zien op te vullen en dat doe je door middel van het verlenen van Acute Zorg.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat  ‘Acute Zorg Module Sport en Bewegen’.

Het certificaat kent een geldigheidsduur van 1 jaar. Aan het einde van de geldigheidsperiode, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail

 

Terug naar de BHV branche opleidingen