Adembescherming afhankelijk herhaling

Heeft u reeds de cursus Adembescherming afhankelijk gevoIgd, dan kunt u voor het opfrissen van uw kennis de herhalingscursus volgen. Hier leert u dezelfde competenties en worden zonodig aangevuld met de nieuwste inzichten en veranderingen. Deze cursus is vooral bedoeld voor bedrijfshulpverleners en First Responders die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan BHV-ers en FR’s die werken in cellengebouwen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen en industriegebouwen. Deze cursus kan gekoppeld worden aan die van ‘Bedrijfshulpverlener’ en kan daartoe worden geïntegreerd in de opleiding Bedrijfshulpverlener. Daarnaast past deze cursus uitstekend in de certificatieroute ‘First Responder’ (eindmodule) van NIKTA. Als alternatief wordt deze module separaat geëxamineerd. In dat geval dient de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Adembescherming voor BHV/FR’ in het bezit te zijn van een geldig NIKTA-persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ of ‘Basis Incidentbestrijding voor FR’, dan wel heeft de aanvrager een geldige competentieverklaring voor het onderdeel Brand/Ontruiming/Communicatie.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 280,- Excl. BTW

Adembescherming afhankelijk herhaling

In toenemende mate is er sprake van een behoefte aan een (praktijkgerichte) training in adembescherming voor BHV-ers en FR’s.

Deze cursus is vooral bedoeld voor bedrijfshulpverleners en First Responders die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan BHV-ers en FR’s die werken in cellengebouwen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen en industriegebouwen.

Deze cursus kan gekoppeld worden aan die van ‘Bedrijfshulpverlener’ en kan daartoe worden geïntegreerd in de opleiding Bedrijfshulpverlener.

Daarnaast past deze cursus uitstekend in de certificatieroute ‘First Responder’ (eindmodule) van NIKTA.

Als alternatief wordt deze module separaat geëxamineerd. In dat geval dient de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Adembescherming voor BHV/FR’ in het bezit te zijn van een geldig NIKTA-persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ of ‘Basis Incidentbestrijding voor FR’, dan wel heeft de aanvrager een geldige competentieverklaring voor het onderdeel Brand/Ontruiming/Communicatie.

Cursusinhoud:

Het principe van de ademhaling en de bedreigingen ervan:

 • het ademhalingsproces;
 • ademcrisis en ademhalingstechniek;
 • regelgeving adembescherming ;
 • de algemene regels omtrent adembescherming.

Het principe van giftige stoffen en de gevaren ervan:

 • de werking van giftige stoffen;
 • op welke manieren kan een giftige stof het lichaam binnendringen;
 • de werkingsprincipes van giftige stoffen;
 • de tweedeling van ademgiffen en de bijbehorende kenmerken;
 • het gevaar voor verstikking;
 • maximaal aanvaardbare grenswaarden.

De adembeschermende middelen:

 • het onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke adembescherming;
 • de gedragsregels voor/tijdens/na de inzet met  adembescherming; ademluchtfles verwisselen (een andere fles op het ademluchttoestel aansluiten);
 • de terugtochtdruk bepalen;
 • de diverse onderdelen van het ademluchttoestel, alsmede de werking, de controle en het  onderhoud ervan;
 • de verschillende gelaatsstukken.

Inzetten met adembeschermingsmiddelen:

 • het ademtoestel gereed maken voor gebruik, de druk controleren, om- en afhangen en het gelaatstuk plaatsen;
 • de verschillende looptechnieken;
 • een ruimte volgens de juiste procedures doorzoeken;
 • een ademluchtfles verwisselen (een andere fles op het ademluchttoestel aansluiten);
 • het principe van de breedteverkenning en het cirkelen;
 • een brandhaard en een slachtoffer opsporen (Optioneel: met warmtebeeldcamera);
 • een grijpredding uitvoeren met en zonder gevaarlijke stoffen en het slachtoffer vervoeren.

Om te beoordelen of de cursist over het beoogde niveau van inzicht en vaardigheden beschikt, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Adembescherming voor BHV/FR’.

Let op!

De cursist dient aantoonbaar te beschikken over een geldige verklaring van medische geschiktheid:

 • Leeftijd cursist 18 tot 40 jaar: geldigheid verklaring 4 jaar;
 • Leeftijd cursist 40 tot 50 jaar: geldigheid verklaring 2 jaar;
 • Leeftijd cursist 50 jaar e.o.: geldigheid verklaring 1 jaar.

Sinds 15 februari 2016 heeft NIKTA voor ‘Adembescherming voor BHV/FR’ (en ‘Acute Zorg aan Boord’) een erkenning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT), voor bemanningsleden van passagiersschepen voor de Rijnvaart (RSP art. 5.06).

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.
Terug naar de Veiligheidscursussen