Adembescherming onafhankelijk

Basis onafhankelijke adembescherming voor de bhv In deze cursus leer je alles over onafhankelijke adembescherming voor de bhv. Na afronding ontvang je een geldig NIBHV-certificaat. In complexe situaties kan de brandweer niet zonder hulp bij de plaats van het incident komen en is een bhv`er nodig als gids. Als voorzorgsmaatregel moet een bhv`er dan onafhankelijke adembescherming dragen. Hij begeleidt de brandweer immers naar een risicogebied waarbij de kans om in aanraking te komen met giftige rookgassen aanwezig is. Zowel de bhv`er als de brandweer moet zich daarbij realiseren dat de bhv-organisatie niet onder gelijke omstandigheden als de brandweer kan optreden. De bhv’er met onafhankelijke adembescherming kan onder leiding van de brandweer in rook lopen, maar nooit in een situatie met hitte. Op het moment dat de situatie onveilig wordt voor de bhv`er moet deze terug te keren naar veilig gebied. De begeleiding zal dan op een andere wijze (via communicatieapparatuur) moeten plaatsvinden. Over de cursus Adembescherming bhv In de cursus ‘Onafhankelijke adembescherming voor de bhv` leer je met onafhankelijke adembescherming op te treden als gids van de brandweer. Het gaat hierbij niet alleen om het aanleren van technische vaardigheden, maar ook om je bewust te worden van de gevaren die spelen bij het optreden met onafhankelijke adembescherming. Je leert om te gaan met die gevaren. Je vindt hieronder meer informatie over de toelatingseisen, de duur van de cursus, het examen en de gerealiseerde eindterm na volgen van de cursus: Toelatingseisen Om de cursus onafhankelijke adembescherming voor bhv te volgen moet je voldoen aan de volgende eisen: Een geldig NIBHV-diploma van de basiscursus bedrijfshulpverlener of een geldig NIBHV-certificaat bhv brandbestrijding en ontruiming; Een bewijs van medische keuring voor het dragen van onafhankelijke adembescherming; Een andere belangrijke eis is dat je gezicht vrij is van baardgroei, bakkebaarden of grote snor. Als dat niet het geval is, kan lekkage in het gelaatsmasker dat je draagt optreden waardoor de bescherming die onafhankelijke ademlucht weg is en je eigen veiligheid in gevaar is. De cursus De cursus ‘Onafhankelijke adembescherming voor de bhv` duurt 5 dagdelen, inclusief het examen. Het examen Het examen bestaat uit twee onderdelen. Een theorietoets met 15 meerkeuzevragen en een praktijktoets waarbij je bij twee scenario`s moeten optreden als gids voor de brandweer. Eindterm De cursist kan op veilige wijze onafhankelijke adembescherming gebruiken bij het gidsen van de brandweer.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 350,- Excl. BTW

Adembescherming onafhankelijk

In toenemende mate is er sprake van een behoefte aan een (praktijkgerichte) training in adembescherming voor BHV-ers en FR’s.

Deze cursus is vooral bedoeld voor bedrijfshulpverleners en First Responders die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan BHV-ers en FR’s die werken in cellengebouwen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen en industriegebouwen.

Deze cursus kan gekoppeld worden aan die van ‘Bedrijfshulpverlener’ en kan daartoe worden geïntegreerd in de opleiding Bedrijfshulpverlener.

Daarnaast past deze cursus uitstekend in de certificatieroute ‘First Responder’ (eindmodule) van NIKTA.

Als alternatief wordt deze module separaat geëxamineerd. In dat geval dient de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Adembescherming voor BHV/FR’ in het bezit te zijn van een geldig NIKTA-persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ of ‘Basis Incidentbestrijding voor FR’, dan wel heeft de aanvrager een geldige competentieverklaring voor het onderdeel Brand/Ontruiming/Communicatie.

Cursusinhoud:

Het principe van de ademhaling en de bedreigingen ervan:

 • het ademhalingsproces;
 • ademcrisis en ademhalingstechniek;
 • regelgeving adembescherming ;
 • de algemene regels omtrent adembescherming.

Het principe van giftige stoffen en de gevaren ervan:

 • de werking van giftige stoffen;
 • op welke manieren kan een giftige stof het lichaam binnendringen;
 • de werkingsprincipes van giftige stoffen;
 • de tweedeling van ademgiffen en de bijbehorende kenmerken;
 • het gevaar voor verstikking;
 • maximaal aanvaardbare grenswaarden.

De adembeschermende middelen:

 • het onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke adembescherming;
 • de gedragsregels voor/tijdens/na de inzet met  adembescherming; ademluchtfles verwisselen (een andere fles op het ademluchttoestel aansluiten);
 • de terugtochtdruk bepalen;
 • de diverse onderdelen van het ademluchttoestel, alsmede de werking, de controle en het  onderhoud ervan;
 • de verschillende gelaatsstukken.

Inzetten met adembeschermingsmiddelen:

 • het ademtoestel gereed maken voor gebruik, de druk controleren, om- en afhangen en het gelaatstuk plaatsen;
 • de verschillende looptechnieken;
 • een ruimte volgens de juiste procedures doorzoeken;
 • een ademluchtfles verwisselen (een andere fles op het ademluchttoestel aansluiten);
 • het principe van de breedteverkenning en het cirkelen;
 • een brandhaard en een slachtoffer opsporen (Optioneel: met warmtebeeldcamera);
 • een grijpredding uitvoeren met en zonder gevaarlijke stoffen en het slachtoffer vervoeren.

Om te beoordelen of de cursist over het beoogde niveau van inzicht en vaardigheden beschikt, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Adembescherming voor BHV/FR’.

Let op!

De cursist dient aantoonbaar te beschikken over een geldige verklaring van medische geschiktheid:

 • Leeftijd cursist 18 tot 40 jaar: geldigheid verklaring 4 jaar;
 • Leeftijd cursist 40 tot 50 jaar: geldigheid verklaring 2 jaar;
 • Leeftijd cursist 50 jaar e.o.: geldigheid verklaring 1 jaar.

Sinds 15 februari 2016 heeft NIKTA voor ‘Adembescherming voor BHV/FR’ (en ‘Acute Zorg aan Boord’) een erkenning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT), voor bemanningsleden van passagiersschepen voor de Rijnvaart (RSP art. 5.06).

 

Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.

Terug naar de Veiligheidscursussen