Assistentie ALS

Assistentie ALS wordt uitgevoerd door hulpverleners die na een toegelaten vooropleiding (met daarin het ABCDE-principe), de cursus ‘Assistentie ALS’ met succes hebben doorlopen.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 99,- Excl. BTW

Assistentie ALS

Assistentie ALS wordt uitgevoerd door hulpverleners die na een toegelaten vooropleiding (met daarin het ABCDE-principe), de cursus ‘Assistentie ALS’ met succes hebben doorlopen. 

Toegelaten vooropleidingen zijn:

  • Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten;
  • Evenementen Hulpverlener;
  • Basic First Responder;
  • andere opleidingen met daarin ABCDE-methodiek, zulks ter beoordeling door het Examenbureau.

Deze certificatieregeling is erg geschikt voor hulpverleners op evenementen. We zien namelijk de laatste tijd namelijk een trend van verzwaring van het niveau van de medische inzet op evenementen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om kennis en vaardigheden van ‘Assistentie ALS’. Bijkomend voordeel is dat hierdoor vaak volstaan kan worden met minder ALS-verpleegkundigen op een evenement en dat is gezien de schaarste onder deze beroepsgroep, wel zo prettig.

In de certificatieregeling ‘Assistentie ALS’ is de assistentie ALS als zodanig opgenomen.

Het is daarbij overigens van het allergrootste belang dat de desbetreffende handelingen worden uitgevoerd zoals bedoeld wordt met ‘assistentie ALS’. Dus ‘slechts’ assisterende handelingen uitvoeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat men verder gaat dan ‘assisteren’. ‘Klaarleggen’ is dus klaarleggen, niet het bedienen/toepassen.

ALS-handelingen zijn immers zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ en die mogen alleen door functionarissen worden uitgevoerd die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In dit kader moet je dan vooral denken aan SEH- en AMBU-verpleegkundigen.

Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Assistentie ALS’ beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen.

Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel ‘Assistentie ALS’ (toepassingsgebied).

De geldigheidsduur van dit persoonscertificaat is 1 jaar.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.
Terug naar de BHV branche opleidingen