EVENEMENTEN HULPVERLENER

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Prijs per persoon €290,-

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

BHV evenementen hulpverlener

Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. En soms gaat het goed mis. Voorbeelden van grote incidenten tijdens evenementen zijn:

De verkeerschaos na afloop van Dance Valley 2001, de rellen tijdens Sunset Grooves 2009 in Hoek van Holland (Conclusie van het onderzoek: “…ongecoördineerde hulpverlening, onvoldoende rechtdoen aan dreigingsinformatie en een onduidelijke commandostructuur…”) en de ramp tijdens de Dance Parade 2010 in Duisburg (21 doden, 509 gewonden.

Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland.

Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementenlocaties. In dat geval hebben terroristen het doel om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is de terroristische aanslag in concertzaal Bataclan, Parijs op 13 november 2015 (89 doden).

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen.

Je moet daarbij denken aan:

  • De aandachtspunten bij het voorbereiden van een evenement;
  • Crowd management: het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen;
  • Agressief en ander afwijkend gedrag van evenementbezoekers;
  • De nauwe samenwerking met gespecialiseerde medische hulpverleners en met de professionele hulpverleners;
  • Acute zorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van oververhitting of onderkoeling;
  • Acute Zorg in geval van een terroristische aanslag het is niet de vraag óf het gebeurt, maar wanneer, waar en hoe. Op dat moment heb je mogelijk te maken met meerdere slachtoffers tegelijkertijd. 


Dat betekent snel en adequaat communiceren met de professionele hulpdiensten, triage en de inzet van onorthodoxe (verband)middelen.

De certificatieregeling ‘Evenementen Hulpverlener’, voorziet in deze groeiende behoefte.

In deze certificatieregeling is ook een optionele ‘Module Teamleider’ opgenomen. Het betreft eindtermen die de kennis en vaardigheden beschrijven van een leidinggevende bij evenementenhulpverlening.

An de hand van een theorie- en praktijkexamen wordt vastgesteld of de kandidaat competent is. Als de kandidaat slaagt, ontvangt hij/zij het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Evenementen Hulpverlener’ (met -indien van toepassing- het onderschrift: Inclusief Module Teamleider. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.

 

Terug naar de BHV branche opleidingen