Bedrijfshulpverlening (BHV) Kinderrijke omgeving herhaling

Deze opleiding is bestemd voor degen die in het bezit zijn van het diploma bedrijfshulpverlener kinderrijke omgeving en is bedoeld om de eerder geleerde leerstof weer te herhalen en zodoende op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten. Ze zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Raapleeg onze prijslijst

Doelstelling

Na de training is de cursist in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn in een kinderrijke omgeving. Denk hierbij aan (basis)scholen, kinderopvang, kinderspeelparadijs  etc. Kortom voor iedereen werkzaam in een omgeving waar veel kinderen aanwezig en belast  met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie. In het kader van de Arbowet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren.

Cursusduur

1 dag

Talen

Nederlands, Engels

Cursusinhoud

Lesdag : Behandeling van de reeds eerder geleerde lesstof

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Communicatie/ Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen
 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED

Evaluatie en afsluiting

Toelatingseisen

In het bezit zijn van een certificaat BHV in een kinderrijke omgeving.

Certificaat

Iedere cursist die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal NIBHV certificaat

Geldigheid certificaat

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling BHV te volgen

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

Terug naar de EHBO branche