Bedrijfshulpverlening (BHV) Kinderrijke omgeving

Basis eerste hulp bij werken met kinderen In deze cursus leer je alles over eerste hulp bij werken met kinderen. Na afronding ontvang je een geldig NIBHV-certificaat. Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het belangrijk dat je bij een ongeval of eerste hulp kan geven aan kinderen. In de cursus ‘Bhv Eerste Hulp bij werken met kinderen’ leer je welke eerste hulp je aan kinderen kan geven. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De cursus is ook geschikt voor (gast)ouders, familieleden en beroepsgroepen zoals politie- en brandweerpersoneel. Als je naast het verlenen van eerste hulp ook de taken brandbestrijding en ontruiming in je pakket hebt, moet je ook de cursus brandbestrijding en ontruiming volgen. Als je de basiscursus bhv bij werken met kinderen volgt haal je in één klap je bhv-diploma en je certificaat eerste hulp bij werken met kinderen.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Raapleeg onze prijslijst

Doelstelling

Na de training is de cursist in staat:

 • Handelend op te treden specifiek gericht op kinderen in een calamiteitensituatie.
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren, kinderen, medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden

Doelgroep

Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in een kinderrijke omgeving, in het kader van de Arbowet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.

Cursusduur

2 dagen

Talen

Nederlands, Engels

Cursuspakket

 • Het lesboek. Het boek ontvangt de cursist op de 1e dag
 • 2 lesdagen
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED

Cursusinhoud

Lesdag 1: Brand & ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Table topoefening met ontruimingsplattegrond
 • Communicatie/ Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

Lesdag 2: Levensreddend handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED

Evaluatie en afsluiting

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding

Certificaat

Iedere cursist die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal NIBHV certificaat

Geldigheid certificaat

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling BHV te volgen

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.

Terug naar de BHV branche opleidingen