Bedrijfshulpverlening (BHV) voor personenvervoer

Leer alles over de BHV opleiding die speciaal is aangepast voor de bedrijfseigen situaties in het personenvervoer, bus, tram, trein of metro. Deze opleiding is bestemd voor degene die belast zijn met de taken op het gebied van de BHV hulpverlening. NIBHV Gecertificeerd. Duur opleiding afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en omstandigheden. Wordt in overleg vastgesteld.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon €290,-

Gespecialiseerde BHV opleiding voor medewerkers die zich bezighouden met personenvervoer (bus, touringcar, trein, tram, metro). Zaken die in deze certificatieregeling aan bod komen zijn o.a.:
Welke veiligheidsvoorziening zijn in het vervoermiddel aanwezig?

  • Hoe verloopt een ontruiming?
  • Hoe communiceer je? Welke incidenten komen geregeld voor? 
  • Voer een reanimatie uit in het gangpad (van de bus).


Geldigheid certificaat: 1 jaar.

Deze opleiding heeft tot doel als BHV-er handelend op te kunnen treden bij een calamiteit in het personenvervoer. Dit vraagt om specifieke vaardigheden die naast de verkregen basisopleiding worden behandeld. Het ontruimen van bus, tram, metro of trein vraagt een andere benadering dan het ontruimen van een vast object. Voor ontruimingen ondergronds, in tunnelbuizen of stations is een nog specifiekere kennis nodig die afhankelijk is van de aard en de ligging van de tunnelbuis of station.

Daarnaast is de opleiding noodzakelijk om de geldigheid van het diploma te handhaven .
Een BHV’er wordt geacht ieder jaar een herhalingscursus te volgen. 

Wat doet een BHV’er?

De bedrijfshulpverlener is werkzaam in het personenvervoer en kan daardoor bij een calamiteit snel ter plaatse zijn. De BHV’er kan hierdoor in enkele seconden bepalen of en welke actie noodzakelijk is om in gang te zetten. 

Tijdens de cursus worden de wettelijk verplichte onderwerpen behandeld.
Hierbij komt het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken van een begin van brand en het alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in het bedrijf aan bod. 

De opleiding duurt afhankelijk van het te trainen onderdeel en is als aanvulling op de basis BHV opleiding van 2 dagen. Gerekend mag worden op een dagdeel van vier uur) en is inclusief lesmateriaal en certificering.

Specificaties

  • Reanimatie en eerste hulp verlenen
  • Alarmeren van en communiceren met de externe hulpdiensten
  • Ontruimen in procedures
  • Bestrijden van een beginnende brand


Om een correcte offerte uit te kunnen uitbrengen, zal in gezamenlijk overleg vastgesteld moeten worden wat noodzakelijk is om een goed werkende BHV organisatie op te kunnen zetten. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken.

Terug naar de BHV branche opleidingen