Buitenwacht (mangatwacht) - veiligheidswacht

Het opleiden tot Rijksgediplomeerd Brandwacht is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder stage te lopen bij een brandweerkorps. Met de afname van vrijwilligers, neemt ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer af en daarmee ook het aantal Brandwachten. Maar tegelijkertijd is er een grote behoefte aan brandwachten die toezicht houden op werkzaamheden in de industrie. Daarom is de functie van Industrieel Brandwacht ontstaan.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 250,- Excl. BTW

Buitenwacht (mangatwacht – veiligheidswacht)

Het opleiden tot Rijksgediplomeerd Brandwacht is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder stage te lopen bij een brandweerkorps. Met de afname van vrijwilligers, neemt ook het aantal vrijwilligers bij de brandweer af en daarmee ook het aantal Brandwachten.

Maar tegelijkertijd is er een grote behoefte aan brandwachten die toezicht houden op werkzaamheden in de industrie. Daarom is de functie van Industrieel Brandwacht ontstaan.

De werkzaamheden van een Industrieel Brandwacht zijn vooral:

 • Preventief toezicht houden bij risicovolle objecten en projecten;
 • Verrichten van gasmetingen;
 • Repressief optreden bij calamiteiten;
 • Uitvoeren van levensreddende handelingen bij calamiteiten;
 • Direct handelend optreden in noodsituaties.

Industrieel Brandwachten volgen een opleidings- en certificeringstraject van modules die samenhang hebben met elkaar:

 • BHV (P);
 • Kleine Blusmiddelen;
 • Adembescherming BHV/FR (Let op: medisch attest van geschiktheid);
 • Gasmeten Niveau 2;
 • Veiligheidswacht besloten ruimte (daarbij optioneel: eerstelijns interventie);
 • Optioneel: Watervoerende en Schuimvoerende Armaturen.

Overigens is het van belang dat de Industrieel Brandwacht ook in het bezit is, of komt, van het diploma Basis Veiligheid VCA of VCA VOL. Opdrachtgevers zullen dit eisen. De Industrieel Brandwachten dienen middels het slagen voor een examen (per module) aan te tonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om in aanmerking te komen voor toekenning van het NIKTA ISO 17024  persoonscertificaat ‘Industrieel Brandwacht’.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.
Terug naar de Veiligheidscursussen