EHBO (Oranje Kruis) Herhalingscursus

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp en het voorkomen dat de toestand van een slachtoffer verslechterd en in bezit zijn van een geldig diploma eerste hulp (EHBO

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Raapleeg onze prijslijst

HERHALING EHBO (ORANJE KRUIS) (HERHALING EHBO)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp en het voorkomen dat de toestand van een slachtoffer verslechterd en in bezit zijn van een geldig diploma eerste hulp (EHBO

Doelstelling
Opfrissen, herhalen en uitbreiden van kennis van vaardigheden op gebied van eigen veiligheid bij eerste hulp verlening.

 • Beoordelen of professionele hulp al dan niet met spoed moet worden ingezet;
 • Mogelijke levensbedreigende stoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen;
 • Eenvoudige letsels zelf behandelen;
 • Alarmeren;
 • Bij circulatie stilstand  met een AED veilig en efficiënt een elektrische schok toedienen en reanimeren.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding

 • Algemene regels voor eerste hulp en de 5 belangrijke punten;
 • De vitale functies, de volgorde in het controleren en het veiligstellen daarvan;
 • Vaststellen van een circulatiestilstand;
 • De reanimatie met één en twee personen;
 • Deskundig en verantwoord defibrilleren;
 • Eerste hulp bij letsel door koude, warmte, elektra, vergif en verwonding;
 • Diverse verbandtechnieken;
 • Overdracht aan ambulance.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent ligt op de praktijk. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een arts/verpleegkundige gericht op de te behalen competenties conform richtlijn van Oranje kruis en NRR met inzet van Lotusacteurs en veel lesmiddelen.

Documentatie
Het Oranje Kruis-boekje. (zijn in het bezit van de deelnemer)

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen

Docenten
De cursus wordt gegeven door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Oranje Kruis zijn gecertificeerd. Verder wordt er tijdens deze opleiding gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers.

Diploma
Voor het geldig houden van het diploma moeten de competenties worden getoetst door een kaderinstructeur onder toezicht van een arts/verpleegkundige. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer de verlenging op het moment dat de geldigheid daarvan verloopt.

Geldigheid van diploma
Het EHBO-diploma van het Oranje Kruis is twee jaar geldig.

Terug naar de EHBO basis opleidingen