EHBO (Oranje Kruis)

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.  Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp en het voorkomen dat de toestand van een slachtoffer verslechterd.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Raapleeg onze prijslijst

OPLEIDING EHBO (ORANJE KRUIS) (OPLEIDING EHBO)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp en het voorkomen dat de toestand van een slachtoffer verslechterd.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer, met inachtneming van zijn eigen veiligheid:

 • Beoordelen of professionele hulp al dan niet met spoed moet worden ingezet;
 • Mogelijke levensbedreigende stoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen;
 • Eenvoudige letsels zelf behandelen;
 • Alarmeren;
 • Bij circulatie stilstand  met een AED veilig en efficiënt een elektrische schok toedienen en reanimeren.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding

 • Algemene regels voor eerste hulp en de 5 belangrijke punten;
 • De vitale functies, de volgorde in het controleren en het veiligstellen daarvan;
 • Vaststellen van een circulatiestilstand;
 • De reanimatie met één en twee personen;
 • Deskundig en verantwoord defibrilleren;
 • Eerste hulp bij letsel door koude, warmte, elektra, vergif en verwonding;
 • Diverse verbandtechnieken;
 • Overdracht aan ambulance.

Documentatie
Het Oranje Kruis-boekje.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent ligt op de praktijk. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een arts/verpleegkundige gericht op de te behalen competenties conform richtlijn van Oranje kruis en NRR met inzet van Lotusacteurs en veel lesmiddelen.

Locatie(s)
De opleiding wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever. 

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
6 dagdelen inclusief examen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Oranje Kruis zijn gecertificeerd. Verder wordt er tijdens deze opleiding gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers.

Diploma
De opleiding wordt, indien niet anders aangegeven door de opdrachtgever, afgesloten met een examen onder toezicht van het Oranje kruis, door een arts/verpleegkundige, een kaderinstructeur en een lotusacteur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het EHBO diploma van het Oranje Kruis.

Geldigheid van diploma
Het EHBO-diploma van het Oranje Kruis is twee jaar geldig.

Terug naar de EHBO basisopleidingen