GASMETEN herhaling

Deze cursus is bestemd voor degene die reeds in het bezit zijn van het diploma gasmeten. Alle is deze cursus geleerde vaardigheden worden herhaald en indien van toepassing aangevuld met nieuwe inzichten of verandering in dit gebied. Gasmetingen worden uitgevoerd om bij een incident te bepalen of schadelijke gassen of dampen in het bedrijf aanwezig zijn. Deze certificatieregeling past uitstekend bij First Responder- en BHV-organisaties.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 220,00

Gasmeten herhaling

Gasmetingen worden uitgevoerd om bij een incident te bepalen of schadelijke gassen of dampen in het bedrijf aanwezig zijn.
Deze certificatieregeling past uitstekend bij First Responder- en BHV-organisaties.

 Cursusinhoud: 

Meetstrategieën bepalen:

 • de geldende voorschriften voor (concentratie)metingen in de lucht en de meetstrategie benoemen en toelichten;
 • afhankelijk van de situatie en de meetstrategie het juiste meetmiddel kiezen en inzetten.

Metingen:

 • EX-OX-meter hanteren en uitlezen;
 • TOX-metingen uitvoeren;
 • gasmeetbuisjes kiezen.              

Meetresultaten beoordelen:

meetresultaten beoordelen en op basis hiervan de juiste maatregelen/vervolgacties toepassen.

Om te beoordelen of een cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Gasmeten voor BHV / First Responder’.

Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.

Besloten ruimten / Confined spaces

Een van de meest onderschatte functies bij het werken in besloten ruimten is die van de veiligheidswacht (veelal ook buitenwacht of mangatwacht genoemd). Toch kan een goede veiligheidswacht het verschil maken tussen leven en dood.

Een veiligheidswacht houdt de wacht bij de entrée en ziet actief toe op de veiligheid van de personen in de besloten ruimte. De veiligheidswacht is oplettend en waakzaam. Hij voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie.

De theorie bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • wettelijke bepalingen
 • herkenning besloten ruimten
 • gevaren van besloten ruimten
 • beheersing van risico’s
 • taken veiligheidswacht
 • vergunningen

De praktijk bestaat uit:

 • handelen in noodsituaties
 • assisteren bij gebruik adembescherming

Eerstelijns interventie is in deze certificatieregeling optioneel.
Indien het onderdeel eerstelijns interventie deel uitmaakt van het theorie- en praktijkexamen, dan zal ‘inclusief eerstelijns interventie’ expliciet worden vermeld op het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ’Veiligheidswacht besloten ruimte’.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.
Terug naar de Veiligheidscursussen