Leren omgaan met kleine blusmiddelen herhaling

Voor wie bestemd? Brandwachten en medewerkers van organisaties in bijvoorbeeld de industrie of petrochemie die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met brandveiligheid. In deze cursus word je geleerd hoe te omgaan met kleine blusmiddelen. Hoe handel je als je brand ontdekt? Van beginnende branden kan zeker 85% met kleine blusmiddelen worden bestreden. Een cursus in het gebruik van deze middelen is daarom onmisbaar voor de brandveiligheid. Wij leren cursisten om kleine blusmiddelen zo snel en efficiënt mogelijk te gebruiken om grote calamiteiten te voorkomen. Denk hierbij aan het hanteren van verschillende soorten brandblussers, afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde specifieke stoffen, en het gebruik van een blusdeken. Ook besteden we aandacht aan preventie en alarmering.Voor

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 110,- Excl. BTW

HERHALING KLEINE BLUSMIDDELEN (HERHALING KLEINE BLUSMIDDELEN)

Inhoud van deze herhalingscursus

Doelgroep
Deze herhalingscursus is bestemd voor personen die reeds de opleiding kleine blusmiddelen hebben gevolgd. Vanwege risico´s in het werk en te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen en deze cursus als herhaling volgen.  Of voor hen die deze instructie zien als kennismaking om de beginselen van brandbestrijding  te leren kennen en de natuurlijke angst  voor brand willen overwinnen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:

  • De gevaren van brand en de producten daarvan;
  • Een begin van brand bestrijden en uitbreiding voorkomen.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding

  • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
  • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
  • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
  • Diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen.

Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen.

Werkwijze

Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt plaats tijdens de praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent/instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning

1½ tot 2 uur.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhaling certificaat van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Terug naar de Veiligheidscursussen