Leren omgaan met kleine blusmiddelen

Voor wie bestemd? Brandwachten en medewerkers van organisaties in bijvoorbeeld de industrie of petrochemie die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met brandveiligheid. In deze cursus word je geleerd hoe te omgaan met kleine blusmiddelen. Hoe handel je als je brand ontdekt? Van beginnende branden kan zeker 85% met kleine blusmiddelen worden bestreden. Een cursus in het gebruik van deze middelen is daarom onmisbaar voor de brandveiligheid. Wij leren cursisten om kleine blusmiddelen zo snel en efficiënt mogelijk te gebruiken om grote calamiteiten te voorkomen. Denk hierbij aan het hanteren van verschillende soorten brandblussers, afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde specifieke stoffen, en het gebruik van een blusdeken. Ook besteden we aandacht aan preventie en alarmering.Voor

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon € 110,- Excl. BTW

OPLEIDING KLEINE BLUSMIDDELEN (KLEINE BLUSMIDDELEN)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:

  • De brandpreventieve maatregelen in het bedrijf;
  • Intern en extern alarmeren;
  • Een begin van brand bestrijden met verschillende blusmiddelen en uitbreiding voorkomen;
  • Inkomende hulpverlening opvangen en voorzien van relevante informatie.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding

  • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
  • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
  • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
  • Verplaatsen van personen in noodsituaties;
  • Diverse blustechnieken bij verschillende branden met diverse blusmiddelen en blusstoffen .

Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de praktijk  het accent van de opleiding  is praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van St. Florian Groep gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “Kleine Blusmiddelen instructie”.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van St. Florian Groep  heeft geen geldigheidsdatum.

St. Florian Groep adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Terug naar de Veiligheidscursussen