LEREN OMGAAN MET AGRESSIE

Er is sprake van een toename van agressie en geweld in de samenleving. Vooral publieke dienstverleners krijgen hier de laatste jaren mee te maken. Agressief gedrag kan een grote impact hebben op medewerkers en hun directe collega’s. Daarnaast kan agressief gedrag een negatief effect hebben op het imago van de organisatie. Het is dus belangrijk dat agressief gedrag ingeperkt wordt en bij voorkeur wordt voorkomen.

Meer dan 5 personen inschrijven, vraag een offerte op maat!


Heeft u hulp nodig?

Bel ons gerust:

 06-57723105 

Via ons contactformulier kan natuurlijk ook of ons e-mailadres info@floriangroep.com

Prijs per persoon €99,-

Omgaan met agressie

Er is sprake van een toename van agressie en geweld in de samenleving. Vooral publieke dienstverleners krijgen hier de laatste jaren mee te maken. Agressief gedrag kan een grote impact hebben op medewerkers en hun directe collega’s. Daarnaast kan agressief gedrag een negatief effect hebben op het imago van de organisatie. Het is dus belangrijk dat agressief gedrag ingeperkt wordt en bij voorkeur wordt voorkomen. Dit vraagt specifieke vaardigheden van medewerkers die hiermee in aanraking komen. 

In toenemende mate is er daarom behoefte aan training op het gebied van het omgaan/beheersen van agressie. Deelnemers aan deze training zijn medewerkers van (overheids)instellingen en bedrijven die in hun werksituatie te maken (kunnen) hebben met emoties en agressie. De training kent een goede balans tussen theorie en praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van een acteur. Aan het eind van de training wordt de cursist ‘Omgaan met Agressie’ theoretisch (evt. E-learning) en praktisch getoetst op de onderstaande theoretische en praktische onderwerpen:

  • Agressiepiramide;
  • Kenmerken van agressie;
  • Vormen van agressie;
  • Agressie-reductie;
  • Conflicthantering;
  • Veilig werken in relatie tot conflicthantering.

De certificatieregeling ‘Omgaan met Agressie’ van NIKTA is een model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO-IEC 17024 (afgekort: ISO 17024). Geslaagde cursisten ontvangen derhalve het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Omgaan met Agressie’.  

Het NIKTA ISO-17024 persoonscertificaat ‘Omgaan met Agressie’ is 1 jaar geldig.

 Meer weten neem contact met ons op via e-mail of contactformulier.

 

Terug naar de BHV branche opleidingen