BHV Acute hulp voor kraamzorg

 290,00 excl. BTW

Doelstelling

Na de training is de cursist in staat:

 • Handelend op te treden specifiek gericht op kinderen in een calamiteitensituatie.
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren, kinderen, medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden

Doelgroep

Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in een kinderrijke omgeving, in het kader van de Arbowet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.

Omdat BHV in kinderrijke omgevingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, kinderspeelparadijs, etc.) wezenlijk anders is dan BHV in bijv. een fabriek, bieden wij een gespecialiseerde BHV Module Kind en Omgeving aan, welke door NIKTA is gecertificeerd.

Zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (brand, ontruimen en communicatie) zijn kind specifieke elementen opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld beter om in een kinderrijke omgeving bio-sproeischuimblussers op te hangen dan CO2-blussers. Kinderen zijn onderzoekend van aard en zouden de blusser kunnen activeren. Een CO2-blusser geeft risico op vriesbrandwonden bij aanraking met de koker, vanwege de zeer lage temperatuur (tot wel  -80 graden Celsius).

Ook het ontruimen van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf kent specifieke aandachtspunten. Zo dienen de te ontruimen ruimtes nauwkeurig te worden doorzocht. Met alleen roepen en kijken kun je niet volstaan. In geval van een incident kunnen kinderen zich namelijk verstoppen in kasten, onder tafels, achter gordijnen en roerloos blijven, ook als je de ruimte in roept of er nog iemand is. Je zult dus daadwerkelijk in kasten moeten kijken, achter de gordijnen, etc. om er zeker van te zijn dat zich geen kind meer in de ruimte bevindt.

12 op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Op 1 juli 2010 is in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel (Motie Langkamp/Arib, Kamerstuk 29 323, nr. 79) aangenomen dat kraamverzorgenden verplicht zich te scholen op het gebied van levensreddende handelingen.

De NBvK heeft de scholing levensreddende handelingen destijds opgenomen in de voorwaarden van het Keurmerk 2009-2011, om daarmee het belang van eerstehulpverlening door kraamverzorgenden te onderschrijven.

De richtlijnen en de Branchekwalificatie (van Calibris) spreken (tot nu toe) alleen van een EHBO- casu quo EHBO aan Kinderen-opleiding (inclusief reanimatie). Deze opleidingen zijn redelijk algemeen van aard en daardoor  binnen een kraamgezin mogelijk niet in elke situatie, die vraagt om adequate eerstehulpverlening, toereikend of van toepassing.

NIKTA heeft daarom in samenwerking met een gespecialiseerde opleider en een grote kraamzorginstelling een certificatieregeling ontwikkeld die specifiek is toegespitst op het verlenen van Acute Zorg binnen een kraamomgeving aan de pasgeborene (niet zijnde de ‘natte baby’, want dat wordt het domein geacht te zijn van de verloskundige), de  kraamvrouw, andere gezinsleden en bezoekers.

Afwijkend c.q. aanvullend op de gewone Acute Zorg (bij Kinderen)-cursus wordt dus ingaan op een aantal specifieke situaties die zich tijdens de kraamperiode kunnen voordoen.

In het kader van dit certificatieschema wordt gesproken over Acute Zorg-verlening in plaats van EHBO, om daarmee een duidelijk onderscheid in de markt te maken tussen EHBO- opleidingen in het algemeen aangeboden door diverse partijen en de EHBO-opleidingen behorende bij de certificatieroutes Acute Zorg van NIKTA.

Daarnaast wordt met de term Acute Zorg benadrukt waar het om gaat: het opvullen van het gat dat ontstaat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners (arts, verpleegkundige, e.d.). Dat gat moet je zien op te vullen en dat doe je door middel van het verlenen van Acute Zorg.

Bij de implementatie van de voornoemde verplichting is gekozen voor het model van certificatie zoals dat is omgeschreven in de norm NEN-EN-ISO-IEC 17024 (afgekort: ISO 17024).

Om te beoordelen of de kraamverzorgende beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg voor de Kraamzorg’.

Doelstelling

Na de training is de cursist in staat:

 • Handelend op te treden specifiek gericht op kinderen in een calamiteitensituatie.
 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren, kinderen, medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden


Doelgroep

Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in een kinderrijke omgeving, in het kader van de Arbowet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.

Omdat BHV in kinderrijke omgevingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, kinderspeelparadijs, etc.) wezenlijk anders is dan BHV in bijv. een fabriek, bieden wij een gespecialiseerde BHV Module Kind en Omgeving aan, welke door NIKTA is gecertificeerd.

Zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (brand, ontruimen en communicatie) zijn kind specifieke elementen opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld beter om in een kinderrijke omgeving bio-sproeischuimblussers op te hangen dan CO2-blussers. Kinderen zijn onderzoekend van aard en zouden de blusser kunnen activeren. Een CO2-blusser geeft risico op vriesbrandwonden bij aanraking met de koker, vanwege de zeer lage temperatuur (tot wel  -80 graden Celsius).

Ook het ontruimen van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf kent specifieke aandachtspunten. Zo dienen de te ontruimen ruimtes nauwkeurig te worden doorzocht. Met alleen roepen en kijken kun je niet volstaan. In geval van een incident kunnen kinderen zich namelijk verstoppen in kasten, onder tafels, achter gordijnen en roerloos blijven, ook als je de ruimte in roept of er nog iemand is. Je zult dus daadwerkelijk in kasten moeten kijken, achter de gordijnen, etc. om er zeker van te zijn dat zich geen kind meer in de ruimte bevindt.

Cursusduur

2 dagen

Talen

Nederlands, Engels

Cursuspakket

 • Het lesboek. Het boek ontvangt de cursist op de 1e dag
 • 2 lesdagen
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED


Cursusinhoud

Lesdag 1:

Brand & ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Table topoefening met ontruimingsplattegrond
 • Communicatie/ Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen


Lesdag 2:

Levensreddend handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED
 • Evaluatie en afsluiting


Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding

Certificaat

Iedere cursist die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal NIBHV certificaat

Geldigheid certificaat

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling BHV te volgen

St. Florian Groep is erkend door het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening en het NIKTA.