RI&E Risico-Inventarisatie & Evaluatie

RI&E CIRCEL

Risico Inventarisatie & Evaluatie zin of onzin.

In ons leven lopen we tegen allerlei risico´s aan. Thuis, in het verkeer, op vakantie, etc. Al deze risico´s maken onderdeel uit van ons dagelijkse leven. Voor de meeste risico´s zijn maatregelen getroffen om deze weg te nemen of tot een minimum te beperken. Thuis nemen we allerlei besluiten om zoveel als mogelijk is onze kinderen te beschermen tegen gevaarlijke situaties. In het verkeer zijn verkeersregels die het mogelijk te maken om met zijn allen van de weg gebruik te kunnen maken. Kortom, we hebben leren leven met de gevaren om ons heen. 

Op de werkvloer is een ander verhaal. Uiteraard is de werknemer verantwoordelijk om zo veilig mogelijk zijn werkzaamheden uit te voeren. De werkgever is echter verplicht voor een veilige werksituatie zorg te dragen. De Arbowet is daar duidelijk in. Doet de werkgever dat niet, dan is hij zowel civiel – als strafrechtelijk aansprakelijk voor de schade en er sprake is van ernstig letsel.

Binnen ieder bedrijf zijn er risico´s aanwezig. Afhankelijk van het type bedrijf kunnen dat relatief kleine maar ook zeer grote risico´s zijn. Om inzicht te krijgen in deze risico´s is de RI & E ontwikkeld. Met deze methodiek worden de risico’s in beeld gebracht, en vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico´s weg te halen of tot een minimum te beperken.

Periodiek moet er een RI & E worden uitgevoerd om te kijken of de getroffen maatregelen afdoende blijken te zijn, of dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Uiteraard bij het veranderen van de werkprocessen en/of bedrijfsveranderingen, moet de RI & E tussentijds worden uitgevoerd. Het Inventariseren en Evalueren van de vastgestelde risico´s is een continu proces en maakt deel uit van een goed functionerende bedrijfsnoodorganisatie (BNO).

Voorbeeld van de volgende stappen zijn hier te onderkennen. Afhankelijk van het type bedrijf.

Risico inventariseren

Fysieke risico´s
Emotionele risico`s
Werkprocessen
Werkplekken

– Risico’s evalueren

Een inschatting maken hoe vaak een risico voorkomt
Hoe groot het gevolg kan zijn
Vaststellen welke risico´s het belangrijkste zijn

– Plan van aanpak maken

Voor elk risico de oplossing omschrijven
Wie gaat wat doen tegen welke kosten

– Toetsing Plan van aanpak

Bij meer dan 25 werknemers kan een externe toetsing vereist zijn

– Plan van aanpak uitvoeren

Maatregelen realiseren

– Uitvoering evalueren

Is alles uitgevoerd zoals vastgelegd
Indien noodzakelijk uitvoering bijstellen.

De St. Florian Groep is de ideale partner waar het gaat om het geven van advies en ondersteuning, van belang voor een goed functionerende Bedrijfs-Nood-Organisatie (BNO). 

Wilt u informatie – of een offerte opvragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch +31(0)657 72 3105