Veiligheidsbeheers-
systeem

Waarom een Veiligheidsbeheerssysteem

Voor het opzetten van een goed functionerende VBS is het commitment van directie en overig management van levensbelang. Dat geldt niet alleen voor een VBS, maar voor alle taken op het gebied van VGWM. Deze motivatie moet niet vanuit een verplichting komen, maar uit de bedrijfsfilosofie zelf. Dat zou de basis moeten zijn voor een prettig en veilig functionerende organisatie.

Alle bedrijven die onder de categorie “Besluit Risico Zware Ongevallen” de BRZO vallen, dienen te beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS). Een VBS is een managementsysteem, gericht op het gebied van beheersing van de veiligheidsrisico´s binnen het bedrijf. Deze verplichting geldt ook voor ondernemingen die verplicht zijn een Aria (Aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie) te hebben.

Het totale Veiligheidsmanagementsysteem binnen een onderneming wordt gevormd door het Preventiebeleid “Zware Ongevallen”. Vervolgens op het uitvoeren en vaststellen van dit PBZO beleid opgestelde en geïmplementeerde Veiligheidsbeheerssysteem. Doelstelling van het VBS moet zijn dat er continue verbeteringen gerealiseerd worden op het gebied van veiligheid en milieu. De norm voor het VBS is de NTA 8620.
Veiligheidsbeheerssysteem is opgebouwd rondom een aantal vastgestelde elementen:

(a) Referenties naar de algemene documenten uit andere managementsystemen;
(b) De organisatiestructuur;
(c) De identificatie van gevaren en beoordeling van de risico’s;
(d) Het toezicht op de uitvoering;
(e) Wijzigingen;
(f) Noodsituaties;
(g)Toezicht op de prestaties;
(h) Audits en beoordeling.

Samenvatting
Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Zij moeten daardoor aan specifieke regels voldoen om zware ongevallen met grote gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Deze bedrijven staan onder toezicht van onder andere de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

De Inspectie SZW beoordeelt of er een zogeheten veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aanwezig is, of dit is toegesneden op de aanwezige risico’s, en of het goed werkt. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het mogelijk is om bij de beoordeling van een veiligheidsbeheerssysteem gebruik te maken van veiligheidsprestatie-indicatoren. Vervolgens is een eerste aanzet gemaakt voor een set van dergelijke indicatoren voor het VBS. Het is nog onduidelijk of deze set bruikbaar is voor de Inspectie SZW. Indicatoren kunnen aangeven hoe goed een bedrijf de gevaren beheerst.
Het doel van veiligheidsprestatie-indicatoren is om informatie te geven over de veiligheidsprestaties van een bedrijf. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie en aangeven hoe goed het bedrijf de grote gevaren beheerst. Eerste aanzet voor een set van veiligheidsprestatie-indicatoren De set van veiligheidsprestatie-indicatoren is opgesteld op basis van een verkenning van wetenschappelijke literatuur en informatie van bedrijven, waaronder twaalf BRZO-bedrijven.
In een volgende fase wordt onderzocht of de set veiligheidsprestatie-indicatoren voldoet aan de criteria die ervoor zijn gesteld en of ze aansluiten bij de indicatoren die sommige bedrijven zelf al hebben ontwikkeld. Ten slotte wordt de bruikbaarheid voor de Inspectie SZW nader onderzocht.

Het RIVM Rapport 2015-0048 Handreiking voor inspectie BRZO bedrijven geeft u handvatten voor een goed functionerende VBS.

De St. Florian Groep kan u ondersteunen in het opzetten, verbeteren en implementeren van een VBS. 

Wilt u informatie – of een offerte opvragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch +31(0)657 72 3105

 

Florian is vernoemd naar Florius van Lorch