VCA en VCA vol

Een Basisveiligheid VCA is altijd verplicht voor professionals die werkzaam zijn op een bouwterrein of andere risicovolle omgeving. Er moet worden aangetoond aan deze verplichting te voldoen door het tonen van het B-VCA diploma.

VCA Basis behandelt de benodigde kennis om veilig en verantwoord te kunnen werken in risicovolle omgevingen. Zoals het onderdeel “VGM” (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) uit de benaming al aangeeft, bestaat B-VCA uit essentiële kennis op deze drie gebieden. Wie in het bezit is van een B-VCA diploma, dat behaald kan worden in een VCA basiscursus, heeft aangetoond over de benodigde kennis te beschikken om op veilige wijze te werken voor bijvoorbeeld een aannemer. Het betreft hierbij niet alleen de eigen veiligheid, maar ook die van een ander en de omgeving.

Het verschil tussen VCA basis en VCA VOL is dat de inhoud is afgestemd op de werkzaamheden van de cursist. Het gaat daarbij niet zozeer om de aard van de werkzaamheden, maar vooral om de positie van de cursist. Werkt de cursist onder een aannemer in loondienst of als ZZP’er, dan volstaat een VCA basis. Is de cursist operationeel leidinggevende, dan is een VCA VOL verplicht.

Een VCA is dus altijd verplicht, maar wie leiding geeft, dient te beschikken over een vol VCA diploma. Hiervoor dient een VCA vol cursus gevolgd te worden. Deze cursus behandelt dezelfde basisprincipes als de VCA basiscursus, maar voegt hier specifieke elementen voor leidinggevenden aan toe. De VCA vol garandeert dat operationeel leidinggevenden niet alleen hun eigen veiligheid kunnen waarborgen, maar ook die van medewerkers.