Wie zijn wij

In november 2016 is de St. Florian Groep gestart,  vernoemd naar Florianus van Lorch. De keuze van onze bedrijfsnaam is al snel gevallen op st. Florian, vernoemd naar Florianus van Lorch. Een officier in het Romeinse leger en bestuurder van een stad in de Romeinse provincie Noricum. Hij zou een dorp hebben gered van een brand door te bidden en door een emmer water over de vlammenzee te werpen. Vandaar dat hij geassocieerd wordt met de brandbestrijders en diegene die ons beschermen tegen vuur.

De St. Florian Groep is de ideale partner over de gehele breedte van het veiligheidsdomein. Of het nu gaat over een aanvulling, ondersteuning of zelfs de totale ontzorging van uw organisatie, wij zorgen voor maatwerk in iedere situatie. Wij laten onze Kennis en Kunde  Interventie en Mobiliteit perfect op uw organisatie aansluiten. Hierbij staan onze kernwaarden; betrouwbaarheid, transparantie, innovatief en kwaliteit centraal.

Een incident of calamiteit is niet altijd te voorkomen. De Coronacrisis heeft meer dan duidelijk aangetoond dat uw organisatie klaar moet zijn om in crisistijd adequaat op te kunnen treden. Hiervoor moeten uw medewerkers goed opgeleid en getraind zijn om in teamverband een calamiteit te kunnen bestrijden. Hierdoor kunnen de effecten van het incident of calamiteit in een groot aantal gevallen tot een minimum beperkt blijven.

De St. Florian Groep biedt zich als partner aan omdat wij op basis van onze kennis en ervaring overtuigd zijn dat veiligheid een lange termijn visie vergt. Natuurlijk moet er altijd ad-hoc opgetreden kunnen worden echter, het goed voorbereid zijn op mogelijke incidenten waardoor de regie in eigen handen blijft, werpt altijd zijn vruchten af.
Bovendien durven wij te beweren dat goed voorbereid zijn, niet direct meer kosten hoeft te betekenen.

Florian is vernoemd naar Florius van Lorch.