Een ontruimingsplan

Er kunnen allemaal prachtige stukken en procedures worden bedacht, maar waar het werkelijk omgaat is, dat bij een calamiteit zo snel mogelijk ontruimd moet worden en alle aanwezige mensen de veilige verzamelplaats kunnen bereiken. Dat is in eerste instantie de belangrijkste beslissing die genomen dient te worden.

Een goed ontruimingsplan biedt houvast hoe een ontruiming uitgevoerd moet worden. Op basis van vastgestelde scenario´s wordt een ontruimingsplan opgesteld. Deze scenario´s maken onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan. BHV-medewerkers dienen dan ook regelmatig getraind te worden op de werking van een ontruimingsplan d.m.v. het houden van ontruimingsoefeningen. Ontruimingstekeningen en Ontruimingstaakkaarten bieden ondersteuning bij het ontruimen van een (deel)bedrijf. Op deze wijze kan gestructureerd worden gecontroleerd op achtergebleven personen in alle ruimtes.

De St. Florian Groep is de ideale partner waar het gaat om het geven van advies en ondersteuning, van belang voor een goed functionerende Bedrijfs-Nood-Organisatie (BNO). 

Wilt u informatie – of een offerte opvragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch +31(0)657 72 3105O