Ons privacybeleid

Privacybeleid en Cookiebeleid van De St. Florian Groep B.V.


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de St. Florian Groep B.V. verwerkt van al zijn cursisten

Indien u zich voor een opleiding inschrijft bij de St. Florian Groep, of om een andere reden persoonsgegevens aan de St. Florian Groep verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u daarom ook om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • ST. Florian Groep BV
 • Emmastraat 9,
 • 3043 TE, Rotterdam
 • info@floriangroep.com
 • telefoonnr. + 31(0)657 723 105.


2. Welke gegevens verwerkt de St. Florian Groep B.V. en voor welk doel

2.1 Ten behoeve van uw opleiding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geboorteland;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens of postadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Behaalde opleiding.

2.2 De St. Florian Groep B.V. verwerkt de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruikt voor onderling contact. Voor verstrekking van gevraagde informatie. Voor het afhandelen van verkregen informatie en het inschrijven van de gewenste cursus of opleiding;
b) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruikt voor de administratieve afhandeling;
c) Naam, adresgegevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de St. Florian Groep B.V.;
d) Naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, gebruikt voor het behaalde BHV certificaat en worden verstrek aan het NIBHV en NIKTA.
e) De gegevens worden zolang bewaard als de Nederlandse wetgeving dit vereist.
f) Naam en bankrekeningnummer gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te kunnen wikkelen.
g) Naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de St. Florian Groep B.V.

3. Bewaartermijnen
De St. Florian Groep B.V. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je opleiding tot maximaal twee jaar na beëindiging van de cursus. Echter of zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst. Na verloop van de wettelijke termijn, vernietigen wij de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de St. Florian Groep B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de St. Florian Groep B.V. geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van de St. Florian Groep B.V. kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De St. Florian Groep B.V. zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Bij bezwaar tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact opgenomen worden met de administratie.
5.3 Bij klachten over de wijze waarop de St. Florian Groep B.V. de persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kan hierover per email contact opgenomen worden via ons emailadres: info@floriangroep.com
Andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@floriangroep.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna gaan we in op welke cookies wij gebruiken en tevens waarom wij deze gebruiken.
Wat zijn cookies
Een cookie is een bestandje dat door een website (in dit geval https//:stfloriangroep.nl) wordt meegestuurd. Vervolgens plaats je browser dit op je harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer de volgende keer de website weer wordt bezocht, kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie zullen zij analyseren. Deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Verder ook voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Zij, Google, heeft van ons ook geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie daarom op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie hiervoor de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken vaak codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door de St. Florian Groep B.V. gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor maken wij soms gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen
De St. Florian Groep B.V. maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, ten eerste: Facebook en Instagram. Ten tweede, in mindere mate ook van Twitter en LinkedIn en tevens van Google Plus. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt de St. Florian Groep B.V. gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden. Lees hier ook onze algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden
Opgemaakt 30 januari 2021 (Algemene Voorwaarden)