Veiligheid

Veiligheid is een abstract begrip. Er zijn vele soorten van veiligheid. Sociale veiligheid in o.a. het openbaar vervoer, technische veiligheid, de vliegtuigbranche is daar een goed voorbeeld van. Wat minder zichtbaar is de bedrijfsveiligheid. Bedrijven waar mensen samen werken aan een product, in de logistiek, beroepsscheepvaart, etc. Daar merk je pas wat van als het fout gaat. Van “recente” voorvallen hebben de kranten vol gestaan. Het management is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. De Arbowet is daar klip en klaar over. Gaat het mis dan kan het management civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele financiële gevolgen en, als daar voldoende grond voor is ook strafrechtelijk worden vervolgd door het OM.

Het risico op eventuele aansprakelijkheid mag eigenlijk nooit een drijfveer zijn voor een goed functionerende veiligheidsorganisatie. Deze noodzaak dient vanuit de bedrijfsfilosofie zelf handen en voeten te krijgen. M.a.w. veiligheid dient in alle geledingen van het bedrijf zichtbaar en voelbaar te zijn als onderdeel van de dagelijkse activiteiten. Het moet tussen de oren van het management en alle medewerkers komen te zitten.

De St. Florian Groep is gespecialiseerd in het opzetten van een veilige werkomgeving in de meest ruime zin van het woord binnen uw bedrijf of organisatie. Niet alleen het opzetten, maar ook het onderhouden van een veilige werksituatie is noodzakelijk.

De St. Florian Groep is de ideale partner over de gehele breedte van het veiligheidsdomein. Of het nu gaat over een aanvulling, ondersteuning of zelfs de totale ontzorging van uw organisatie, wij zorgen voor maatwerk in iedere situatie. Wij laten onze Kennis & Kunde perfect op uw organisatie aansluiten. Hierbij staan onze kernwaarden; betrouwbaarheid, transparantie, innovatief en kwaliteit centraal.

Het belangrijkste onderdeel van veiligheidsmanagement is een goed functionerende veiligheidsorganisatie binnen uw bedrijf of organisatie. Deze veiligheidsorganisatie maakt een werkelijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering en moet in actie komen om een beginnende calamiteit het hoofd te kunnen bieden.

De St. Florian Groep is gespecialiseerd in het opzetten van zo´n veiligheidsorganisatie. Alle kennis en kunde hebben wij in huis om dit binnen uw bedrijf of organisatie uit te voeren, te implementeren en vervolgens operationeel te maken en, desgewenst ook operationeel te houden.

De St. Florian Groep is de specialist in het opleiden en trainen van uw medewerkers. Door onze kleinschalige aanpak kunnen wij snel en adequaat een opleidingstraject voor u samen stellen. Deze opleidingen en trainingen worden specifiek voor uw bedrijf of organisatie ontwikkeld. Dit heeft als voordeel dat uw medewerkers de juiste tools leren hanteren om een beginnende calamiteit te kunnen bestrijden en nog beter, leren te voorkomen.

De St Florian Groep biedt naast veiligheid, calamiteitenbestrijding, opleiding en training ook alle ondersteunende diensten aan. Denk hierbij aan het opstellen van een integraal veiligheidsplan, een ontruimingsplan met de daarbij behorende ontruimingsplattegronden. Maar ook vluchtroute-aanduidingen ect. Kortom alles wat nodig is om de gevolgen van een calamiteit tot het minimum te beperken.

Om inzicht te krijgen in de risico`s binnen uw bedrijf of organisatie, moet een risico-inventarisatie (RI&E) worden uitgevoerd. Voor bedrijven of organisaties met personeel in dienst, is deze RI&E verplicht. Artikel 5 van de Arbowet, geeft de spelregels aan. Op grond van deze inventarisatie kunnen preventieve maatregelen worden genomen om risico´s uit te sluiten of tot een minimum te beperken. Een periodieke (RI&E) is een wezenlijk onderdeel van een goed veiligheidsbeleid binnen uw bedrijf of organisatie. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op de St. Florian Groep. Wij hebben ruime ervaring en deskundigheid in huis om met een totaal pakket deze zorgen uit uw handen te nemen.

Voor brandpreventie- en bestrijdingsmateriaal zoals brandblussers, verrijdbare bluseenheden, mobile schuimblussystemen, EHBO-pakketten, alle benodigdheden voor de BHV-ers et- cetera, bent u bij de St. Florian Groep aan het juiste adres. Wij kunnen al de materialen tegen scherpe prijzen en op zeer korte termijn leveren

Een incident of calamiteit is niet altijd te voorkomen. De Coronacrisis heeft meer dan duidelijk aangetoond dat uw organisatie klaar moet zijn om in crisistijd adequaat op te kunnen treden. Hiervoor moeten uw medewerkers goed opgeleid en getraind zijn om in teamverband een calamiteit te kunnen bestrijden. Hierdoor kunnen de effecten van het incident of calamiteit in een groot aantal gevallen tot een minimum beperkt blijven.

De St. Florian Groep biedt zich als partner aan omdat wij op basis van onze kennis en ervaring overtuigd zijn dat veiligheid een lange termijn visie vergt. Natuurlijk moet er altijd ad-hoc opgetreden kunnen worden echter, het goed voorbereid zijn op mogelijke incidenten waardoor de regie in eigen handen blijft, werpt altijd zijn vruchten af.
Bovendien durven wij te beweren dat goed voorbereid zijn, niet direct meerkosten hoeft te betekenen.

Wilt u een offerte opvragen kan hier. Meer informatie, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Telefonisch is natuurlijk ook mogelijk +31(0)657 723 105

Florian is vernoemd naar Florius van Lorch